วธ.รอศบค.ชุดใหญ่ พิจารณากิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี"-"ของขวัญปีใหม่" เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อังคาร ๒๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๕๘

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนกรมต่างๆ เข้าร่วมว่า ที่ประชุมได้หารือมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลังจากคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกาศมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น งานเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และงานรื่นเริงต่าง ๆ แต่หากจะจัดงานต้องเสนอแผนควบคุมโรคเพื่อขออนุญาตกับสำนักอนามัย กทม.เพื่อพิจารณาก่อน

วธ.รอศบค.ชุดใหญ่ พิจารณากิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี-ของขวัญปีใหม่ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้รับรายงานจากหน่วยงานในสังกัดวธ. ที่มีการเตรียมการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ได้แก่ กรมการศาสนา เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2564 วันที่ 31 ธ.ค.2563 - 1 ม.ค.2564 ณ ท้องสนามหลวง และกิจกรรมมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน เช่น กิจกรรมไหว้พระ 10 วัด เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ในกรุงเทพฯ วันที่ 1 - 2 ม.ค.2564 ซึ่งจะต้องรอผลการพิจารณาของที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้รายงานถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธ.ค.2563 - ม.ค.2564 ภายในหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และพื้นที่ของสวธ. ซึ่งมีทั้งกิจกรรมคอนเสิร์ตและกิจกรรมอื่นๆ ที่กำลังจะจัดขึ้น และกิจกรรมที่ขอเลื่อนออกไปก่อน โดยสวธ.ได้กำชับผู้จัดกิจกรรมให้จัดที่นั่งเว้นระยะห่างและคัดกรองตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันกรมศิลปากรแจ้งมาตรการดูแลผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ มีการวัดไข้ก่อนเข้าชม/ใช้บริการ จำกัดจำนวนผู้เข้าชม/ผู้ใช้บริการ งดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะโดยจะดำเนินการให้เข้มข้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ทุกหน่วยงานของวธ. ดูแลข้าราชการที่มีภูมิลำเนาหรือประวัติความเสี่ยงในพื้นที่จ.สมุทรสาคร ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานที่บ้าน (work from home) รวมทั้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด