โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประกาศหยุดเรียนและเลื่อนกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

อังคาร ๒๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๔๖

อ้างถึงรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร รวม 694 ราย และในจังหวัดสมุทรปราการ รวม  3 ราย

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประกาศหยุดเรียนและเลื่อนกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือท่าน สมุทรปราการ หรือที่เดินทางไปในเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด (รวมถึงพื้นที่อื่นๆ หากมีการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยง) ให้ปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค และของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน จึงขอประกาศการหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ วันที่ 21-25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และหยุดเรียนเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2564 และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้การสอบระหว่างภาค และกิจกรรม ACSP Christmas Fair 2020 ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนจะจัดขึ้นในภายหลัง และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง.  

โดยโรงเรียนจะประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.acsp.ac.th Facebook และ Line Official Account ของทางโรงเรียน หากท่านผู้ปกครองมีข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่คุณครูประจำชั้น หรือ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2384 7491-6 กด 0 หรือ 100

ด้วยความรักและห่วงใยสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากร และคนในครอบครัวทุกท่าน ขอแม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน อำนวยพระพรแก่ทุกท่าน ให้ปลอดภัยและพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด