">

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยฯ

จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๔๒

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต มอบเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 แสนบาท พร้อมมอบนโยบาย"สร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การตลาดนำการผลิต" เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรของขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ขบวนการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร จำนวน 600 คน ให้การต้อนรับ ณ โรงคัดแยกบรรจุภัณฑ์ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด