รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๓๘

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน การส่งเสริม การกำกับดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้กำหนดไว้ เน้นย้ำให้ทุกคนทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนงานตามภารกิจต่าง ๆ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด