">

เดอะมอลล์ กรุ๊ป รวมพลัง 7 พันธมิตรธุรกิจ เชิญชวนเป็นหนึ่งใน 1 ล้านคนไทย ระดมเงินบริจาคสนับสนุน โครงการ "วัคซีนเพื่อคนไทย" ต้านไวรัสโควิด-19

จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๐๐

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด หนึ่งในภาคีโครงการ "วัคซีนเพื่อคนไทย" ของมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง 7 พันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลล์ จำกัด และ บริษัท ลาซาด้า จำกัด เชิญชวนพนักงาน และลูกค้า ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนนักวิจัยไทย ค้นคว้า วิจัย และผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 โดยคนไทยเพื่อคนไทย ร่วมเป็น 1 ในล้านคนไทย บริจาคเงิน 500 บาท รวม 500 ล้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

เดอะมอลล์ กรุ๊ป รวมพลัง 7 พันธมิตรธุรกิจ เชิญชวนเป็นหนึ่งใน 1 ล้านคนไทย ระดมเงินบริจาคสนับสนุน โครงการ วัคซีนเพื่อคนไทย ต้านไวรัสโควิด-19

ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (MS. SUPALUCK UMPUJH : CHAIRWOMAN, THE MALL GROUP CO., LTD.) เปิดเผยว่า "สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมา โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมทั้งมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมและบุคลกรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิด-19

ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันสนับสนุนให้เกิดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เพื่อลดการแพร่ระบาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทีมนักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์ ผลักดันให้เกิดการผลิตวัคซีน โดยคนไทย เพื่อคนไทย ในโครงการ "วัคซีนเพื่อคนไทย" ของมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรซ์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเชิญชวน 7 พันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลล์ จำกัด และ บริษัท ลาซาด้า จำกัด เชิญชวนพนักงาน และลูกค้า ร่วมแรงร่วมใจระดมเงินบริจาค เพื่อเป็นหนึ่งใน 1 ล้านคนไทย ในการสนับสนุนทีมนักวิจัยไทยผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 โดยคนไทย เพื่อคนไทย

โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้พัฒนาให้โครงการ "วัคซีนเพื่อคนไทย" ผ่าน 2 ช่องทาง โดยรับบริจาคท่านละ 500 บาท จำนวน 1 ล้านสิทธิ (จำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ) ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป"

ขั้นตอนและช่องทางการรับบริจาคสมทบทุน โครงการ "วัคซีนเพื่อคนไทย" มีรายละเอียด ดังนี้

  1. สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนและรับสิทธิการบริจาคที่ www.CUEnterprise.co.th
    1.1 กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
    1.2 รับ QR CODE ส่วนตัวสำหรับ ทำการบริจาค 500 บาท โดย 1 เลขประจำตัวประชาชนต่อ 1 QR CODE เท่านั้น
  2. เปิด Mobile Banking Application ของธนาคารใดก็ได้ สแกน หรือ อัพโหลด QR CODE ที่ได้รับ เพื่อบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ เมื่อเสร็จสิ้นการทำรายการจะได้รับ Bill Payment เป็นหลักฐาน

ศุภลักษณ์ อัมพุช กล่าวปิดท้ายว่า "เชื่อมั่นว่าการผนึกกำลัง 7 พันธมิตรที่มีฐานลูกค้ากว่า 30 ล้านคน จะสามารถผลักดันให้ โครงการ "วัคซีนเพื่อคนไทย" สัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างดี พร้อมขอเชิญชวนคนไทยที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตวัคซีนของคนไทย เพื่อคนไทย และเพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด