พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๓๓

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วม เสวนา หัวข้อ "การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน" ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องจามจุรี 1 เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ บูรณาการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พร้อมนี้นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน, รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, แรงงานจังหวัดลำพูน ,ประกันสังคมจังหวัดลำพูน, ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน, รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1, ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน , ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน, ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน , ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ,  ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2,  ผู้แทน กศน.จังหวัดลำพูน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด