การบินไทยรับคนไทยจากออสเตรเลีย เกาหลี ไต้หวัน กลับสู่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2563

จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๑๓

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทย จำนวน 4 เที่ยวบินจากออสเตรเลีย เกาหลี ไต้หวัน ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 6-12 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

การบินไทยรับคนไทยจากออสเตรเลีย เกาหลี ไต้หวัน กลับสู่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2563

  1. เที่ยวบินที่ ทีจี 476 เส้นทางซิดนีย์-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากออสเตรเลีย จำนวน 93 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 19 ออกเดินทางจากซิดนีย์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.58 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.56 น. ในวันเดียวกัน
  2. เที่ยวบินที่ ทีจี 659 เส้นทางโซล-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากเกาหลี จำนวน 122 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 4 ออกเดินทางจากเกาหลี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.35 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน
  3. เที่ยวบินที่ ทีจี 657 เส้นทางโซล-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากเกาหลี จำนวน 155 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 5 ออกเดินทางจากเกาหลี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 10.48 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.28 น. ในวันเดียวกัน
  4. เที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทางไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากไต้หวัน จำนวน 233 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 22 ออกเดินทางจากไทเป เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 14.18 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.51 น. ในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย

บริษัทฯ ภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติภารกิจเพื่อรับคนไทยในต่างประเทศกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยความใส่ใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด