ไอแบงก์ ยั่วใจ ออกแคมเปญรับปีใหม่ ลดอัตรากำไรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๒๑

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกแคมเปญของขวัญปีใหม่ ปี 2564 ลดอัตรากำไรสำหรับผู้ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทุกโครงการลงอีก 0.25% ในปีแรก พร้อมฟรีค่าประเมินราคาและยกเว้นค่านิติกรรมสัญญา

ไอแบงก์ ยั่วใจ ออกแคมเปญรับปีใหม่ ลดอัตรากำไรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ไอแบงก์ ออกแคมเปญยั่วใจสำหรับผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัยในช่วงปีใหม่ ด้วยการปรับลดอัตรากำไรลงจากอัตรากำไรของแต่ละโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลงอีก 0.25% ต่อปี ในปีแรก และในปีต่อไปคิดอัตรากำไรตามโครงการสินเชื่อที่ลูกค้าขอสมัครใช้ โดยโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ร่วมแคมเปญมีดังนี้

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ร่วมแคมเปญอัตรากำไรเริ่มต้น ปีแรกปกติอัตรากำไรเริ่มต้นปีแรก แคมเปญของขวัญปีใหม่ 2564โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยบ้านใหม่ Ibank2.25% ต่อปีลด 0.25% ต่อปี = 2.00% ต่อปีโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยบ้านพรีเมี่ยม2.25% ต่อปีลด 0.25% ต่อปี = 2.00% ต่อปีโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มอาชีพมั่นคง2.25% ต่อปีลด 0.25% ต่อปี = 2.00% ต่อปีโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มรายได้ยั่งยืน2.25% ต่อปีลด 0.25% ต่อปี = 2.00% ต่อปีโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มลูกค้ามุสลิม2.25% ต่อปีลด 0.25% ต่อปี = 2.00% ต่อปีโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่อาศัยรีไฟแนนซ์2.25% ต่อปีลด 0.25% ต่อปี = 2.00% ต่อปีโครงการสินเชื่อบ้านมือสอง3.25% ต่อปีลด 0.25% ต่อปี = 3.00% ต่อปีโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยบ้านชายแดนใต้3.25% ต่อปีลด 0.25% ต่อปี = 3.00% ต่อปีโครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคคลภายนอก (MOU) หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ , บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Companies) และนิติบุคคลอื่นๆ (เฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัย)2.10% ต่อปีลด 0.25% ต่อปี = 1.85% ต่อปีสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาตรฐาน4.25% ต่อปีลด 0.25% ต่อปี = 4.00% ต่อปี

  • หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

นอกจากนี้ยังฟรีค่าประเมินหลักประกัน (กรณีลูกค้าได้รับการอนุมัติ) พร้อมฟรีค่านิติกรรมสัญญา โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ibank Call center 1302 ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด