ดั๊บเบิ้ล เอ ช่วยเหลือการแพทย์และสาธารณสุข

จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๐๔

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิในฐานะประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ ช่วยเหลือการแพทย์และสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด