">

มกอช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๐๒

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้ นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มกอช. จำนวน 50 ราย เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานในบริเวณพื้นที่เกษตรกลาง บางเขน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีกิจกรรมบำรุงต้นไม้ทรงปลูก การปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในพื้นที่เกษตรกลาง บางเขน รวมถึงบริเวณด้านหน้าและภายในบริเวณหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน การเก็บวัชพืชและขยะ การทำความสะอาดถนน คูคลอง การจัดเก็บผักตบชวา ฯลฯ ในพื้นที่เกษตรกลาง บางเขน และบริเวณโดยรอบ ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สังกัดกรุงเทพมหานคร กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วม ณ บริเวณสนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

มกอช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด