CHD ถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบขององค์กร

ศุกร์ ๑๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๓๐

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท China Huadian Corporation (CHD) ได้ประกาศรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกัมพูชาฉบับแรก และก็เป็นรายงานประจำกัมพูชาฉบับแรกในวงการพลังไฟฟ้าด้วย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

CHD ถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบขององค์กร

กิจกรรม " We Care We Love" ทอแสงแห่งความหวังในกัมพูชา

รายงานดังกล่าวประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ อังกอร์สาดแสงแห่งมิตรภาพ, แสงแห่งธรรมชาติทอประกายริมฝั่งแม่น้ำโขง, ความร่วมมือทอแสงแห่งความหวังในการพัฒนา และกลิ่นหอมของดอกไม้สาดแสงแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งสะท้อนภาพความสำเร็จอันเป็นรูปธรรมของ CHD ในกัมพูชา ผ่านการดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

โครงการ Light Up the Future

ในปี 2563 CHD ได้เปิดตัวโครงการข้ามวัฒนธรรมระดับโลก Light Up the Future เริ่มจากกัมพูชาเป็นที่แรก โครงการนี้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อของสหประชาชาติ โดยเน้นเป็นพิเศษในส่วนของการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ในเดือนเมษายน 2563 ได้มีการเปิดตัวห้องสมุดออนไลน์ (www.chd.com.cn/…library) อย่างยิ่งใหญ่ในกัมพูชา นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ห้องสมุดดังกล่าวได้นำเสนอคอนเทนต์ออนไลน์มากมาย ทั้งวิดีโอ หนังสือภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด การทดลอง STEAM และสื่อการเรียนการสอนนอกหลักสูตรอื่น ๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเด็กชาวกัมพูชาอายุ 5-16 ปี โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้ให้เด็ก ๆ ใช้ในการต่อสู้กับโควิด-19 และช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างผ่านทางออนไลน์ นอกจากนี้ โครงการ Light Up the Future ยังจัดกิจกรรมมากมายเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม การเปิดกว้าง และการแบ่งปัน พร้อมสนับสนุนให้คนและธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมากขึ้น

CHD จะเดินหน้าสร้างความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ ปรับปรุงรายงานความยั่งยืนรายประเทศ และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในฐานะบริษัทพลังงานที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งยึดมั่นในการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและการสื่อสารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพ: mma.prnewswire.com/…g 
คำบรรยายภาพ: CHD เผยแพร่รายงาน Light up Cambodia: CHD Cambodia Sustainable Development Report (ภาษาจีน-กัมพูชา, จีน-อังกฤษ)

รูปภาพ: mma.prnewswire.com/…g 
คำบรรยายภาพ: ระหว่างเกิดโรคระบาด CHD ได้บริจาคหน้ากากอนามัย สารฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันมูลค่ารวม 1.33 ล้านหยวน ให้แก่หน่วยงานรัฐและพันธมิตรในกัมพูชา

รูปภาพ: mma.prnewswire.com/…g 
คำบรรยายภาพ: เด็ก ๆ ชาวกัมพูชาได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน "We Care We Love" ของ CHD โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวได้ขยายจากจีนสู่กัมพูชา มีทั้งกิจกรรมเปิดบ้านและกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งจัดขึ้นด้วยความจริงใจ ความทุ่มเท และความรักอย่างแท้จริง

รูปภาพ: mma.prnewswire.com/…g 
คำบรรยายภาพ: เด็กชาวกัมพูชาเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าผ่านสื่อออนไลน์ หลังจากที่มีการเปิดห้องสมุดออนไลน์ภายใต้โครงการ Light Up the Future

รูปภาพ: mma.prnewswire.com/…g 
คำบรรยายภาพ: เด็กที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ Future Energy Painting Contest

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด