">

"รมว.พิพัฒน์" ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ รายการ Yonex Thailand Open 2020

ศุกร์ ๑๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๒:๑๑

"รมว.พิพัฒน์" ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ รายการ Yonex Thailand Open 2020 รายการ Toyota Thailand Open 2020 รายการ HSBC BWF World Tour Finals ครั้งที่ 2/2563

รมว.พิพัฒน์ ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ รายการ Yonex Thailand Open 2020

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ รายการ Yonex Thailand Open 2020 รายการ Toyota Thailand Open 2020 รายการ HSBC BWF World Tour Finals ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งวาระการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ และการดำเนินงานด้านระบบควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด