"โทล์ลเวย์" จับมือหอการค้าสร้างอาชีพให้คนพิการ

ศุกร์ ๑๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๐๘

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.อัจฉรา เจริญพร (กลาง) ผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ร่วมกับหอการค้าไทย สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตผู้พิการไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  โดยในปีนี้ได้สนับสนุน ครอบครัวคนพิการ จำนวน  2 ครอบครัว ใน จ.ราชบุรี ด้วยการส่งเสริมให้เลี้ยงไก่ไข่  เพื่อสร้างอาชีพให้มีรายได้อยู่ในภูมิลำเนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข

โทล์ลเวย์ จับมือหอการค้าสร้างอาชีพให้คนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด