ไอแบงก์ ออกมาตรการ พัก-ให้-ฟรี-ยกเว้น ช่วยลูกค้าประสบอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม

พฤหัส ๑๗ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๑๔

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2563 ทั้งพักชำระหนี้ ให้วงเงินเพิ่ม ฟรีค่าธรรมเนียม และยกเว้นการประเมินราคาหลักประกัน และบุคลค้ำประกัน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายหลังน้ำลด

ไอแบงก์ ออกมาตรการ พัก-ให้-ฟรี-ยกเว้น ช่วยลูกค้าประสบอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม

ไอแบงก์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2563 นี้ เพื่อแบ่งเบาภาระของลูกค้าเดิมของธนาคารที่ได้รับผลกระทบทางตรง เช่น ที่อยู่อาศัย หรือสถานประกอบการได้รับความเสียหาย และลูกค้าเดิมของธนาคารที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น คู่ค้าทางธุรกิจได้รับความเสียหายจากอุทกภัยส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องความเป็นอยู่ของลูกค้าธนาคาร โดยธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือดังนี้

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมมาตรการจะต้องเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีสินเชื่ออุปโภคบริโภคที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน หรือนิติบุคคลที่มีสินเชื่อธุรกิจแบบกำหนดระยะเวลากับธนาคาร โดยมีที่อยู่อาศัย หรือสถานประกอบการ หรือ คู่ค้าทางธุรกิจ อยู่ในพื้นที่ประสบภัยตามพื้นที่ประกาศของราชการ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามการเข้าร่วมมาตรการได้ที่ ไอแบงก์ สาขาที่ใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302

วิธีตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2563 ตามประกาศราชการ

  • เข้าสู่เว็บไซต์
  • เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหา
  • เลือกประเภทภัย เลือก อุทกภัย
  • เลือกสถานะ เลือก ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
  • กดค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด