รัฐมนตรีเกษตร 'เฉลิมชัย' เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และตะวันตกครั้งที่ 21 พร้อมรักษาสืบสานและต่อยอดให้อาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมคงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป

พฤหัส ๑๗ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๐

นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และตะวันตกครั้งที่ 21 โดยมีนายธนาชีรวินิจเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอำพันธุ์เวฬุตันติรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมณโครงการเลี้ยงวัวนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ตำบลหนองตาแต้มอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งโคนมไทยที่พระองค์ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยตลอดจนเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศรวมถึงพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรให้มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์โคนมให้ดียิ่งขึ้นและเป็นสถานที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเกษตรกรนักส่งเสริมนักวิชาการและผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

"ปัจจุบันมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรต้องช่วยกันพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรดำเนินชีวิตอยู่ได้ซึ่งหากข้อตกลง FTA และประเทศคู่ค้ามีผลบังคับใช้จะทำให้เกิดการค้าเสรีและจะมีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างแน่นอนทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยกันพัฒนาและปรับตัวเพื่อพร้อมรองรับกับการค้าเสรีในตลาดโลกให้ได้สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรฯมีส่วนสำคัญที่จะต้องเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องต่างๆทั้งการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้สามารถผลิตน้ำนมที่มีปริมาณและมีคุณภาพมากที่สุดการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณธ์ให้มีความหลากหลายการลดต้นทุนการผลิตและการหาช่องทางการตลาดเป็นต้นอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรฯพร้อมเดินเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในวันนี้จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งประเทศและถือเป็นการสืบสานสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์โดยเฉพาะอาชีพการเลี้ยงโคนมนี้เป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงต้องช่วยกันรักษาสืบสานและต่อยอดให้อาชีพนี้คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป" นายเฉลิมชัยกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด