ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเงินบริจาค 4,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

พฤหัส ๑๗ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๐๓

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 4,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยฯ ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงิน ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเงินบริจาค 4,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด