การบินไทยจัดประชุมประจำปี BAR THAILAND

พฤหัส ๑๗ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๕๙

นายกรกฏ ชาตะสิงห์ (แถวนั่งที่ 6 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจสายการบิน ประเทศไทย (The Board of Airline Repre-sentatives Business Association หรือ BAR Thailand จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของ BAR Thailand เพื่อรายงานผลงานประจำปี และ รายงานผลงานกิจกรรมของสมาคม BAR ปี 2562 ให้แก่ที่ประชุมสมาชิกสายการบินในประแทศไทยโดยได้รับเกียรติจาก มร. หลุยส์ มอเซอร์ (แถวนั่ง ที่ 8 จากซ้าย) ผู้จัดการประจำภูมิภาคประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ IATA ร่วมให้ข้อมูลความคืบหน้าการขอความร่วมมือกับรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยมี นายประกอบเกียรติ นินนาท (แถวนั่ง ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS รวมทั้งผู้บริหารสายการบินที่ทำการบินเข้ามายังประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ณ การบินไทย สำนักงานใหญ่

การบินไทยจัดประชุมประจำปี BAR THAILAND

สมาคมธุรกิจสายการบิน (BAR) ก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของสายการบินของไทย และสายการบินต่างชาติที่ให้บริการในประเทศไทย มีหน้าที่พิจารณาประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานและผลกระทบจากปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการบินโดยรวมของประเทศไทย และนำเสนอความคิดเห็นร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือ หรือเจรจากับรัฐบาล ผู้ประกอบการท่าอากาศยาน หน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรด้านการบิน การขนส่งและการท่องเที่ยวอื่นๆ ในปัจจุบัน BAR มีสมาชิกสายการบินนานาชาติรวมทั้งการบินไทย รวม 52 สายการบิน ที่ทำการบินมายังประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด