7UP อัพเดทภาพรวมธุรกิจส่งท้ายท้ายปี 63

พุธ ๑๖ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๔๔

7UP อัพเดทภาพรวมธุรกิจส่งท้ายท้ายปี 63 รับงานบำบัดน้ำให้ฟาร์มกุ้งของ CPF เฟส 3 อีก 60,000 ลบ.ม. มองธุรกิจสาธารณูปโภคใช้เป็นวัคซีนสู้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

7UP อัพเดทภาพรวมธุรกิจส่งท้ายท้ายปี 63

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงกุ้งให้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) หรือCPF อีก 60,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นับเป็นเฟสที่ 3 และเป็นโครงการต่อเนื่องจากปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วใน 2 เฟสแรก จำนวน 64,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

รวมแล้วจะทำให้บริษัทฯ ทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพให้กับฟาร์มกุ้งของ CPF ทั้งหมด 3 เฟส รวมเป็นจำนวน 124,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียง 10% ของปริมาณน้ำในฟาร์มกุ้งทั้งหมดในประเทศของ CPF และมีโอกาสที่บริษัทฯจะขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มขึ้น และข้อสำคัญยังไม่นับรวมกับโอกาสในการขยายตลาดไปยังฟาร์มกุ้งในต่างประเทศของ CPF อีกด้วย

"บริษัทฯให้ความสำคัญกับธุรกิจสาธารณูปโภค เพราะมองว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในพื้นฐานสำคัญของประเทศ และนับเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจไม่กี่กลุ่มสามารถรักษาการเติบโตภายใต้ภาวะเศรษฐกิจเติบโตถดถอย สะท้อนให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯที่วางไว้ ดำเนินมาถูกทาง บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นมองหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่อไป"

ขณะที่ความคืบหน้าการลงทุนของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด หรือGS ซึ่งเป็นบริษัทฯลูก ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการประปา อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อลงนามในสัญญาขายน้ำดิบในจังหวัดภูเก็ตให้กับการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เฟสที่ 2 อีก 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดว่าน่าจะลงนามได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2564

สำหรับการลงทุนในหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทดำเนินการอยู่ในส่วนของบริษัท สตาร์แก๊ส จำกัด มีแผนจะขยายจำนวนสถานีให้บริการน้ำมัน(ปั๊ม)ภายใต้แบรนด์ PTT เพิ่มเติมอีก 3 สถานี และมุ่งให้ความสนใจธุรกิจ Non-oil ร้านกาแฟอะเมซอน(Amazon) โดยบริษัทฯวางแผนจะขยายสาขาเพิ่มเติมทั้งในสถานีบริการน้ำมันและนอกสถานีบริการน้ำมัน(Stand Alone) ในปี 2564 เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นส่วนธุรกิจที่จะสร้างส่วนต่างกำไร(มาร์จิน) ในสัดส่วนที่สูง และเป็นธุรกิจที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคส่วนใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด