">

ซินเน็คฯ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศในงาน SET Awards 2020

พุธ ๑๖ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๓๘

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจไอทีรายใหญ่ของประเทศไทย คว้า 2 รางวัลในงาน "SET Awards 2020" รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Awards) และรางวัล "หุ้นยั่งยืน" Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวา) ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ซินเน็คฯ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศในงาน SET Awards 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด