">

เชฟรอน ชวนเยาวชนไทยเปิดวาร์ปสู่โลกอาชีพแห่งอนาคต ในงานนิทรรศการ "Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ #4"

พุธ ๑๖ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๒๕

เสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพแห่งอนาคตก่อนใคร! บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใจกลางชุมชน เพื่อเชิญชวนเยาวชนไทยและประชาชนที่มีความสนใจมาสัมผัสความล้ำของ "5 อาชีพแห่งอนาคต" ได้แก่ นักเทคโนโลยีการสำรวจ (Survey Technologist) นักพัฒนาเกมโค้ดดิ้ง (Coding Game Developer) นักออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Eco Designer) นักพัฒนาวัคซีน (Vaccine Developer) และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร (Technology Agriculturist) ในงานนิทรรศการ "Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ #4" ระหว่างวันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง ซึ่งจะมาพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะเต็มในรูปแบบของอินเตอร์แอคทีฟเวิร์คช็อป ซึ่งจำลองโลกแห่งการทำงานในอนาคตของแต่ละอาชีพสะเต็มอย่างสมจริง พร้อมทั้งทำความรู้จักและเพลิดเพลินกับกิจกรรมจากอาชีพในสาขาสะเต็มอื่นๆ อีกกว่า 10 อาชีพภายในงาน เปิดให้เข้าชมและร่วมกิจกรรมฟรีตลอดงาน!

เชฟรอน ชวนเยาวชนไทยเปิดวาร์ปสู่โลกอาชีพแห่งอนาคต ในงานนิทรรศการ Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ #4

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science Careers ที่ www.facebook.com/…0507914

เกี่ยวกับโครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต"
โครงการ "รัฐร่วมเอกชน" ระยะยาว 7 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,160 ล้านบาท ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย ผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) ที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) เป็นผู้บริหารโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด