มกอช. อบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา ด้านมาตรฐาน GAP พืชอาหาร

พุธ ๑๖ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๓๒
มกอช. อบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา ด้านมาตรฐาน GAP พืชอาหาร
นายครรชิต สุขเสียร รองเลขาธิการ มกอช. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา ด้านมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ภายใต้โครงการ Q อาสา เพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นเสมือนตัวแทนของ มกอช. ในพื้นที่ เป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้มีความสามารถในการตรวจประเมิน และให้คำปรึกษาแก่เกษตร เพื่อปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมี นางสาวลัคนา จันทรวงศ์ศรี นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี เป็นวิทยากรการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย ผู้นำกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกผัก/ผลไม้ในพื้นที่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีจิตอาสาและมีความสนใจในการเป็น Q อาสา ณ โรงแรมเจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด