">

VGI ได้รับรางวัล SET AWARDS 2020 ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Award)

พุธ ๑๖ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๔๔

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ ("VGI") ผู้นำการตลาด Offline-to-Online ("O2O") โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติอีกครั้งจากเวที SET AWARDS 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม หรือ Best Investor Relations Award ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินการธนาคาร ซึ่งนับเป็นรางวัลที่สะท้อนศักยภาพในการบริหารงานของ VGI ด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีความแข็งแกร่งอย่างดีเยี่ยม โดยมีคุณจิตเกษม หมู่มิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้

VGI ได้รับรางวัล SET AWARDS 2020 ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Award)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด