">

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 3"

จันทร์ ๑๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๐๔

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 3"8 วัน 8 หัวข้อ กับ 10 ผู้เชี่ยวชาญในสายงานดิจิทัล...ในคอร์สเดียว ได้ทั้งความเข้าใจ และกลับไปทำได้จริง

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 3

 • มองเห็นภาพกว้างของการเดินทางจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 • มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
 • ฝึกการเจาะใจและเข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
 • เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
 • เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ การวาง KPI
 • เข้าใจการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล- DATA มีผลต่อการ Run Business อย่างไร?
 • เข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์ในการใช้ Digital Media
 • เรียนรู้และเข้าใจ การวางแผนการตลาดดิจิทัลจาก Workshop
 • เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ทำได้จริง

โดยวิทยากร: ผู้เชียวชาญในสายงานดิจิทัล

 • คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล, Strategic Planning Director &Co-Founder of BrandBaker Co.,Ltd.
 • ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย, COO, MD of INTAGE Thailand
 • คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน, Consultant, CHief Strategist-Cheevamitr SE
 • คุณเมธี จารุมณีโรจน์, Managing Partner of BrandAholics
 • คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย, Performance media & Digital solution Director of Dentsu X Thailand
 • คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข, Director ,Digital Marketing Program School of Business Administration, Bangkok University
 • ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ, กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ, หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร, กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน, CEO ,Answer Thailand & Co-Founder "AMATA"
 • คุณณัฐพล ม่วงทำ, เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing

เริ่มอบรม 30 มกราคม - 13 มีนาคม 2564 ณ VIE Hotel Bangkok - Mgallery

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สามารถดูรายละเอียด และ ลงทะเบียนได้ที่: www.marketingthai.or.th/…ction3/ หรือสอบถามเพิ่มเติม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร. 02-679-7360-3 หรือ [email protected] ID: @matsociety

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด