มกอช. ร่วมจัดนิทรรศการ งานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 16 (HORTEX'2020)

จันทร์ ๑๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๓๓

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 16 (HORTEX'2020) และงานมหานครผลไม้ Fruitpital Innovation Fair 2020โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อ.ขลุง จ.จันทบุรี

มกอช. ร่วมจัดนิทรรศการ งานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 16 (HORTEX'2020)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด