กรุงศรีเปิดสำนักงาน EEC แห่งใหม่ที่ศรีราชาและระยอง เสริมศักยภาพบริการเหนือระดับเพื่อส่งเสริมการลงทุนต่างชาติในไทย

จันทร์ ๑๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๑๘

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ในเครือมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและเป็นกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของโลก เปิดสำนักงานดูแลลูกค้า EEC ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ตามแผนงานเสริมศักยภาพบริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีแนวโน้มและศักยภาพในการเติบโตสูง การเปิดสำนักงาน EEC แห่งใหม่ แสดงถึงความแข็งแกร่งของการผสานความร่วมมือระหว่างความเชี่ยวชาญในประเทศของกรุงศรีและเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกของ MUFG เพื่อให้บริการการเงินที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทข้ามชาติ รวมทั้งบริษัทไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการร่วมส่งเสริมการลงทุนโดยตรงของต่างชาติและการลงทุนใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

กรุงศรีเปิดสำนักงาน EEC แห่งใหม่ที่ศรีราชาและระยอง เสริมศักยภาพบริการเหนือระดับเพื่อส่งเสริมการลงทุนต่างชาติในไทย

นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "กรุงศรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธุรกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนในเขต EEC ซึ่งคาดว่าจะได้รับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำแห่งหนึ่งในอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นอกจากสำนักงาน EEC แห่งใหม่ของกรุงศรีจะช่วยเชื่อมโยงบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทข้ามชาติที่ต้องการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตสูง ยังรวมถึงบริษัทไทยที่ต้องการแรงสนับสนุนเพื่อการขยายธุรกิจในภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้ กรุงศรี ในฐานะผู้นำในตลาดลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นในไทย มีศักยภาพแข็งแกร่งที่จะนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายและเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าบริษัทญี่ปุ่น บริษัทข้ามชาติและบริษัทไทย ผ่านการผสานพลังความแข็งแกร่งระหว่างความเชี่ยวชาญในประเทศของ กรุงศรีและเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกของ MUFG ทำให้กรุงศรีสามารถให้บริการธุรกรรมการเงินได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ด้วยสำนักงานที่ได้จัดตั้งในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อรับบริการ ในเขต EEC ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัดในภาคตะวันออกของไทย คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา"

"ด้วยเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินที่ทรงพลังแห่งอาเซียน กรุงศรีจึงมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรธุรกิจอันดับหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของลูกค้า นอกจากนี้ EEC ยังตั้งอยู่บนภูมิภาคที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต เมื่อเร็วๆ นี้ กรุงศรีได้จัดตั้งฝ่ายส่งเสริมธุรกิจลูกค้า EEC เพื่อทำหน้าที่ให้บริการการเงินที่หลากหลาย ทั้งบริการข้อมูลธุรกิจและบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และยังมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน 3 จังหวัดดังกล่าว ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนลูกค้าใน EEC โดยสำนักงาน EEC ของกรุงศรีที่ศรีราชาและระยองจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อรับบริการลูกค้าของกรุงศรี ซึ่งจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นและไทยที่จะสื่อสารและให้บริการอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และติดต่อกับลูกค้าใน EEC อีกด้วย" นายโฮริโอะกล่าวเพิ่มเติม

เกี่ยวกับกรุงศรี
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 75 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 679 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 640 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 39 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 33,325 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.4 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด) อีกด้วย

กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 2,700 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 180,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น "กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก" ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปัน สู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.mufg.jp/…english

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด