">

สพพ. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ผ่านโปรแกรม Zoom

จันทร์ ๑๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๒๙

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทน ต่อการทุจริต" 9 ธันวาคม 2563 โดยร่วมรับชมกิจกรรมดังกล่าวผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส วิภาวดีรังสิต เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.30 น.

สพพ. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ผ่านโปรแกรม Zoom

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด