">

เจ๋งจริง! ทีม DUST ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ หนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท ปี 2? พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท

พุธ ๐๙ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๕

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับทีม DUST นักศึกษาจากสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ประกอบด้วย นายวีระยุธ ราชประทุม, นายนรินทร์ ลี้โชติ, นายชิษณุพงศ์ คำสุข, นายเขมชาติ สุวรรณเจียรมณี, นายธนพล มณีธร ในการคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแข่งขัน หนังสั้นโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย "ไทยดี มีมารยาท ปี 2? จากผลงาน หนังสั้นเรื่อง "มารยาทไม่ดีตรงไหน?" เข้ารับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท จากคุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้รับมอบหมายจากนายอิทธิพลคุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นประธานมอบรางวัล ณ เธียร์เตอร์ 2 ลิโด้คอนเน็คท์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

เจ๋งจริง! ทีม DUST ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ หนังสั้น ไทยดี มีมารยาท ปี 2? พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท

จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตผลงานสร้างสรรค์สังคมไทยในรูปแบบของหนังสั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด