">

SSP เปิดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในงาน "Krungsri Corporate Day"

พุธ ๐๙ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๓๙

คุณวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากขวา) และคุณสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี และการเงิน (ที่ 5 จากซ้าย) บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น หรือ (SSP) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการนำเสนอข้อมูล และกลยุทธ์ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าแห่งอนาคต ในงาน "Krungsri Corporate Day" โดยมีผู้ร่วมรับฟังเป็นผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างคึกคัก งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Drawing Room โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

SSP เปิดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในงาน Krungsri Corporate Day

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด