"สมโภชน์ วัลยะเสวี" ซีอีโอ สตาร์เฟล็กซ์ รับรางวัลเกียรติยศ นิสิตเก่าดีเด่น

พุธ ๐๙ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๓๘

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลเกียรติยศ ในฐานะนิสิตเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ SFLEX ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการประกอบอาชีพ และทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป

สมโภชน์ วัลยะเสวี ซีอีโอ สตาร์เฟล็กซ์ รับรางวัลเกียรติยศ นิสิตเก่าดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด