โครงการให้ทุนสร้างอาชีพ

อังคาร ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๐๘

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมมือกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เปิดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพการดูแล การดูแลผู้สูงอายุ (ระยะเวลา 6 เดือน) พร้อมการันตีการมีงานทำ 

โครงการให้ทุนสร้างอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด