">

พีอีเอ เดินโครงการปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า อยุธยามรดกโลก

อังคาร ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๖

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พีอีเอ หรือ PEA) (ที่ 5 จากซ้าย) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการ "PEA ปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า อยุธยามรดกโลก" ผ่านการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินบริเวณรอบนอกพื้นที่ ระยะทางรวม 2.4 กิโลเมตร เพื่อคืนความสวยงามของทัศนียภาพแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครประวัติศาสตร์ดินแดนมรดกโลก ซึ่งมีโบราณสถานและ สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ที่ได้รับการจดทะเบียนโดยยูเนสโก (UNESCO) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พีอีเอ เดินโครงการปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า อยุธยามรดกโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด