ดีอีเอส ประชุม APT สมัยที่ 44 ร่วม 35 ประเทศสมาชิก ผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรก ร่วมมือผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านโทรคมนาคมฯในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

อังคาร ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๓๐

นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และคณะได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการ (MC) สมัยที่ 44 ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2563 โดย APT ได้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ( Video Conference) การประชุม MC เป็นการประชุมประจำปีของ APT เพื่อพิจารณาโครงการและกิจกรรมของ APT และรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 258 คน จากประเทศสมาชิก 35 ประเทศ รวมถึงสมาชิกสมทบ สมาชิกในเครือ และองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งไทยในฐานะประเทศสมาชิกที่ร่วมก่อตั้ง APT จะให้ความร่วมมือและสนับสนุน APT ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกต่อไป

ดีอีเอส ประชุม APT สมัยที่ 44 ร่วม 35 ประเทศสมาชิก ผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรก ร่วมมือผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านโทรคมนาคมฯในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด