มกอช. ทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะ ทำความสะอาดชาดหาด เพื่ออนุรักษ์ทะเลและชายฝั่ง

อังคาร ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๓๕
มกอช. ทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะ ทำความสะอาดชาดหาด เพื่ออนุรักษ์ทะเลและชายฝั่ง
นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม ฟิฟธ์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ร่วมทำกิจกรรม CSR จิตอาสา ทำความสะอาด เก็บขยะและสิ่งของ ที่ไม่ได้ใช้บริเวณชายหาด  เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกและร่วมทำความดี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทะเลและชายฝั่งทะเล ณ อำเภอสีชัง จังหวัดชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด