BEST Express สานความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี ต่อยอดพัฒนาการเรียนรู้สู่โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

พฤหัส ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๔๐

นายเจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเป็นแหล่งต่อยอดการเรียนรู้ด้านการศึกษาธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมร่วมสนับสนุนให้นักศึกษาในหลักสูตรได้รับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริง เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพในงานด้านธุรกิจโลจิสติกส์ พร้อมนำความรู้มาต่อยอดปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมเต็มไปด้วยความประทับใจ และได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บางพลี กรุงเทพฯ

BEST Express สานความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี ต่อยอดพัฒนาการเรียนรู้สู่โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด