โรงพยาบาลไทยนครินทร์และคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ท่อก๊าซระเบิด

พฤหัส ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๓๖

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ท่อก๊าซระเบิด ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 ราย ที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดยมี นพ.วีระชัย พึ่งรัศมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลไทยนครินทร์และคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ท่อก๊าซระเบิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด