กรุงไทยปรับโฉมสาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

พฤหัส ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๕๓

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ร่วมเปิดที่ทำการธนาคารกรุงไทยสาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โฉมใหม่ ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ภายใต้แนวคิด Modular and Wireless โดยสามารถปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ได้ตามความต้องการของธุรกิจในอนาคต รวมทั้งใช้คอมพิวเตอร์ Notebook ผ่านสัญญาณ Wireless เพื่อการให้บริการที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว สร้างประสบการณ์ที่ดีและสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

กรุงไทยปรับโฉมสาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด