ปภ. เตือนป้องกันเพลิงไหม้ช่วงอากาศแห้งในช่วงฤดูหนาว

พฤหัส ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๒๔

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนประชาชนป้องกันเพลิงไหม้ในช่วงฤดูหนาว โดยเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภท ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ ดับก้นบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้งทุกครั้ง ไม่เผาขยะและหญ้าแห้งในที่โล่งแจ้ง รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการก่อกองไฟ และดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงฤดูหนาวได้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระบุสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวจะแห้งแล้ง มีความชื้นต่ำ และลมกระโชกแรง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมากกว่าปกติ เมื่อเกิดเพลิงไหม้อาจลุกลาม อย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม

เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภท โดยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย หากตรวจสอบพบว่าชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ห้ามเปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เช่น เครื่องต้มน้ำไฟฟ้า เปิดพัดลม เป็นต้น รวมถึงไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดในเต้าเสียบเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้ ดับก้นบุหรี่ให้สนิท ไม่โยนก้นบุหรี่ที่ยังไม่ได้ดับลงพื้นบ้าน กองหญ้า หรือแหล่งเชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ไม่เผาขยะและหญ้าแห้งในที่โล่งแจ้ง บริเวณที่มีลมพัดแรงและดูแลกองไฟอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมถังใส่น้ำไว้ใกล้ๆ เพื่อป้องกันเพลิงลุกลาม หากอุ่นอาหารด้วยเตาถ่าน ไม่ควรปล่อยถ่านในเตามอดดับเองอย่างเด็กขาด เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ เพิ่มความระมัดระวังในการก่อกองไฟ เพื่อผิงไฟให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ห้ามก่อกองไฟบริเวณใกล้บ้าน ที่นอน พงหญ้าแห้ง เพราะสะเก็ดไฟอาจกระเด็นไปติด ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ ควรดับไฟให้สนิทก่อนเข้านอน เพราะหากเผลอหลับในขณะที่ไฟยังติดอยู่ อาจทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่เกิดจากอัคคีภัย ควรติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้ และเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน โดยติดตั้งไว้ในจุดที่สามารถใช้งานได้ง่าย รวมทั้งจัดสภาพบ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางประตู เส้นทางอพยพหนีไฟ หากเกิดเพลิงไหม้จะได้อพยพหนีไฟได้ทันท่วงที ท้ายนี้ หากประชาชนประสบพบเหตุอุบัติภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งสายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานและให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด