">

ก.แรงงาน เปิดครัว 12 แห่งทั่วปท. ฝึกกุ๊กทะเลส่งขึ้นเรือสำราญ-ขนส่งระหว่างประเทศ

พฤหัส ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๑๒

ก.แรงงาน เปิดครัวสถาบันและสำนักงาน 12 แห่งทั่วประเทศ ติวกุ๊กทะเล ป้อนเรือสำราญ-ขนส่งระหว่างประเทศ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. กระทรวงแรงงาน เร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ให้แก่คนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อนุสัญญา ว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) และพระราชบัญญัติแรงงานทะเล พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ได้การรับรองจากกพร. และเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนในสาขาดังกล่าว ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพบนเรือสำราญและเรือขนส่งระหว่างประเทศได้ ในปี 2564 ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) 12 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินการฝึกอบรมนายธวัช กล่าวต่อไปว่า สพร. และสนพ. 12 แห่ง ประกอบด้วย สพร. 3 ชลบุรี (กำหนดฝึกอบรม ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ) สพร. 6 ขอนแก่น (พฤษภาคม 2564) สพร. 7 อุบลราชธานี (11-19 พฤษภาคม 2564) สพร. 9 พิษณุโลก (พฤษภาคม 2564) สพร. 11 สุราษฎร์ธานี (1-9 กุมภาพันธ์ 2564) สพร. 12 สงขลา (มีนาคม 2564) สพร. 13 กรุงเทพมหานคร (16-21 มีนาคม 2564, 22-27 มิถุนายน 2564, 14-19 กันยายน 2564) สพร. 21 ภูเก็ต (สิงหาคม 2564) สพร. 22 นครศรีธรรมราช ( 5-11 กรกฎาคม 2564) สนพ.กระบี่ (สิงหาคม 2564) สนพ.พังงา (เมษายน 2564) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ (22-28 มิถุนายน 2564) ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 42 ชั่วโมง คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมอายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี สุขภาพแข็งแรง จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าม.3 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในช่วงเวลา 5 ปี ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หรือสำเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ เป็นต้น"สพร. สนพ. และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติทั้ง 12 แห่ง มีความพร้อมทั้งสถานที่ มีห้องครัวและอุปกรณ์การฝึกตามมาตรฐานกฎหมาย และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ผู้สนใจสามารถ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.dsd.go.th และ www.facebook.com/dsdgothai หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4" อธิบดีกพร. กล่าว

ก.แรงงาน เปิดครัว 12 แห่งทั่วปท. ฝึกกุ๊กทะเลส่งขึ้นเรือสำราญ-ขนส่งระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด