">

อบรมการตลาดออนไลน์ กลุ่มอาชีพสตรีโครงการเอสโซ่พัฒนา

พุธ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๓๕

รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ที่ปรึกษางานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผู้แทน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ และกลยุทธ์ในการขายของตลาดออนไลน์ ในหัวข้อ "โครงการอบรมการตลาดออนไลน์ กลุ่มอาชีพสตรีโครงการเอสโซ่พัฒนา" ซึ่งจัดโดยบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป

อบรมการตลาดออนไลน์ กลุ่มอาชีพสตรีโครงการเอสโซ่พัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด