"ยูนิเวนเจอร์" เผยผลประกอบการ ประจำปี'63 รายได้รวม 4,386.3 ล้านบาท

พุธ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๓๑
            บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เผยภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) โดยมียอดรายได้รวม 4,386.3 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิส่วนของบริษัทอยู่ที่ 62.5 ล้านบาท
ยูนิเวนเจอร์ เผยผลประกอบการ ประจำปี'63 รายได้รวม 4,386.3 ล้านบาท

            นายกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ว่าบริษัทฯ มีรายได้รวม 4,386.3 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 2,732.8ล้านบาท คิดเป็น 62% ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจสังกะสีออกไซด์ 1,061.2 ล้านบาท คิดเป็น 24% ของรายได้รวมหรือ รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรม 203.6 ล้านบาท คิดเป็น 5% ของรายได้รวม และรายได้ธุรกิจอื่นประมาณ 388.7 ล้านบาทหรือ 9% ของรายได้รวม

            เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 รวมทั้งการปิดการดำเนินงานส่วนของโรงแรมเป็นการชั่วคราวตามมาตรการควบคุมการระบาด และการชะลอการสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าธุรกิจ Zinc Oxide

            ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2564-2565 ประมาณ 3,000 ล้านบาท

          แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทยังมีบริษัทย่อยในกลุ่มยูนิเวนเจอร์ อาทิ บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการนิติบุคคล และ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ ยังมีโครงสร้างทางการเงินที่พร้อมลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและดำเนินการเพื่อสร้างความสมดุลในการลงทุนของกลุ่มบริษัทในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น" นายกำพล ปุญโสณี กล่าวในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด