SCB มอบเงินสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับศศินทร์

พุธ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๓๙

เมื่อเร็วๆนี้ คุณภานุ โชติประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Banking 2 มอบเงินสนับสนุนทางด้านการศึกษาของธนาคารให้กับศาสตราจารย์เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ทั้งนี้ศศินทร์จะนำเงินสนับสนุนดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้นิสิตและสนับสนุนนวัตกรรมทางด้านการเรียนรู้ต่อไป

SCB มอบเงินสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับศศินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด