คิง เพาเวอร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร นำความสุขที่พ่อให้มาสานต่อการให้ที่ยั่งยืน

อังคาร ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๓๖

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ร่วมจัดนิทรรศการ 'ความสุขที่พ่อให้' ในงานวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นพร้อมนำความสุขจาก 3 พระราชกรณียกิจ ที่ส่งต่อความสุขอย่างยั่งยืนให้ประชาชนชาวไทยมานำเสนอผ่านกิจกรรมภายในบูธคิง เพาเวอร์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม นี้ ณ ถนนสนามไชย เขตพระนคร

คิง เพาเวอร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร นำความสุขที่พ่อให้มาสานต่อการให้ที่ยั่งยืน

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริ ที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบบูธนิทรรศการ 'ความสุขที่พ่อให้' ในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้น

โดยภายในบูธได้นำ พระอัจฉริยะภาพด้านกีฬา ดนตรี และโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนมาร่วมเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการ พร้อมการจัดกิจกรรมการสาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อการสร้างอาชีพและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ อาทิ กิจกรรมสาธิตการทอผ้า, การสานไม้ไผ่, การปักผ้าชาวเขา, การสาวไหมและการมัดหมี่, การวาดลายเบญจรงค์และการระบายสีบนพื้นผิวกระเบื้อง, การสานกระเป๋าจากป่านศรนารายณ์, การสาธิตการทำอาหาร อาทิ การทำสตอรเบอร์รี่อบแห้ง, ข้าวแต๋นและการทำกล้วยฉาบทอด เป็นต้น

และในโอกาสนี้ ได้จัดกิจกรรมบันเทิง มอบความสุขสำหรับผู้เข้าร่วมชมงาน ได้แก่ การแสดงความสามารถพิเศษของเด็กๆ จากรายการ Super10 และ การแสดงดนตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมพร้อมรับของที่ระลึกได้ที่ บูธนิทรรศการ 'ความสุขที่พ่อให้' โดย คิง เพาเวอร์ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ - ๖ ธันวาคม นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ถนน
สนามไชย เขตพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด