">

นักศึกษา ราชมงคลจันทบุรี คว้า 2 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ำว้า

จันทร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๓๙

นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ำว้า ภายใต้แนวคิด "ความยั่งยืนของอาหารสู่สุขภาพที่แข็งแรงในยุค 2020" ด้วยผลิตภัณฑ์ "อาลัว" และ "ครองแครง"

นักศึกษา ราชมงคลจันทบุรี คว้า 2 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ำว้า

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ จำนวน 2 ทีม ๆ ละ 2 คน โดยมี อาจารย์ทองจวน คุณพุทธิระพี และ อาจารย์นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นที่ปรึกษาและดูแลนักศึกษาตลอดการแข่งขัน จนสามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้ง 2 ทีม ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ กับผลิตภัณฑ์ "อาลัว" ด้วยแนวความคิดในการนำผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีอย่างทุเรียนมาผสมผสานกับแป้งกล้วยน้ำว้า พร้อมกับปรับแต่งรสชาติ กลิ่นของผลิตภัณฑ์อาลัว ให้น่าทานมากขึ้น อีกทั้ง ยังต่อยอดโดยการนำอาลัวมาพัฒนาเป็นไส้ขนมพะพายอีกด้วย โดยมีสมาชิกในทีมคือ นายชลัมพล กิจประเสริฐ และนางสาวสกุลรัตน์ ผันมา

อีกหนึ่งรางวัลที่คว้ามาได้คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลิตภัณฑ์ "ครองแครง" ด้วยแนวความคิดในการนำกล้วยน้ำว้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรของคนไทย อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการย่อยของกระเพราะอาหาร ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย กระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จึงได้ศึกษาสูตรจากแป้งกล้วยน้ำว้าถึง 3 สูตร ได้แก่ สูตร 25%, 50% และ 75% เมื่อนำแป้งกล้วยน้ำว้ามาผสม 50% จะได้เนื้อสัมผัสที่คล้ายคลึงกับครองแครงที่มีแป้งสาลีผสมถึง 100% โดยมีสมาชิกในทีม คือ นางสาวสุมาลินี สีแดง และนางสาวอนัญญา จันทโรบล

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.อนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์ ดร.ลฎาภา มอร์เตโร คุณประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ คุณญาณัช มะอาจเลิศ คุณภัชราพร เปี่ยมชูชาติ และ คุณพรรณกาญจน์ จีรางกูล ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด