หม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำได้ (Submersible Transformer) ตอบโจทย์การยกเลิกนั่งร้าน ลดพื้นที่ติดตั้งในอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขัง

จันทร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๒๓

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด โดย นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ลงสำรวจพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมกับบริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัดและบริษัท โฮม แอนด์ ภัคเกษม จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนในการจัดซื้อสินค้านวัตกรรมไทยหม้อแปลงจมน้ำได้ จากบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ซึ่งเป็นสินค้าบัญชีนวัตกรรมไทย จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นอกจากนั้นการลงสำรวจบริเวณพื้นที่อาคารที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ทำให้ตอบโจทย์การยกเลิกนั่งร้านหม้อแปลง ลดพื้นที่ติดตั้งในอาคารและพื้นที่น้ำท่วมขัง ทั้งนี้การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำได้ จะทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ให้กับประชาชนและเสริมสร้างความเสถียรภาพ

หม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำได้ (Submersible Transformer) ตอบโจทย์การยกเลิกนั่งร้าน ลดพื้นที่ติดตั้งในอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด