">

รมว.วัฒนธรรม เปิด "TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม" ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก

ศุกร์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๓๕

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ร่วมปาฐกถาพิเศษเปิดงาน "TMF Power Fusion" โดย "กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 5 ภูมิภาค ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยมี รศ.ดร. พนา ทองมีอาคม, ดร.ธนกร ศรีสุขใส, นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย, นายสมชาย เจริญอำนวยสุข, ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต, เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ (วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี)

รมว.วัฒนธรรม เปิด TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด