ผู้ถือหุ้น META อนุมัติฉลุย "แก้ไขสัญญาดำเนินงาน Minbu - แต่งตั้ง 2 กรรมการใหม่เสริมทัพ"

ศุกร์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๐:๔๑

META กลับมาแล้ว! - ผู้ถือหุ้น META อนุมัติฉลุย ปรับแก้ไขสัญญาดำเนินงาน Minbu เตรียมรุกสร้างผลกำไรโดดเด่นไตรมาสหน้า รวมทั้งดึงหลากผู้ทรงคุณวุฒิเปี่ยมประสบการณ์ทั้งด้านงานบริหาร ด้านกฎหมาย ด้านการค้า ด้านวิศวกรรม และด้านการเงินนั่งบอร์ด เสริมทัพแกร่ง

ผู้ถือหุ้น META อนุมัติฉลุย แก้ไขสัญญาดำเนินงาน Minbu - แต่งตั้ง 2 กรรมการใหม่เสริมทัพ

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ การขอพิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข และการแก้ไขสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กับ GEP (Myanmar) Company Limited ("GEPM" หรือ "เจ้าของโครงการ") และเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ความน่าเชื่อถือ กอปรกับเป็นผู้ความเหมาะสมทั้งด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บริษัทฯ จะได้ประโยชน์การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและการแก้ไขสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ามินบูคือ จะเป็นลดภาระในการจัดหาหรือระดมทุน เพื่อสนับสนุนการจัดหาเงิน (Financing) ตามหน้าที่ของบริษัทย่อย (VEPC และ VINTER) ลดความเสี่ยงการที่บริษัทย่อยจะผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯในการจัดหาเงิน ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงได้รับรายได้และผลตอบแทนจากโครงการฯ ยังคงมี Margin จากโครงการฯตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่าเดิมก่อนที่จะแก้ไขสัญญาฯตามเงื่อนไขใหม่ โดยบริษัทฯไม่ต้องมีภาระหน้าที่ในการจัดหาเงิน โดยมูลค่าโครงการที่กำหนดและเรียกเก็บจาก GEPM เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงราคาตลาด กล่าวคือ อ้างอิงจากค่าก่อสร้าง EPC (โดยไม่มี Financing) บริษัทฯจะปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินให้เป็นไปตามงวดงาน ทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ได้ตรงและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการลดต้นทุนการเงินของบริษัทฯอีกด้วย

ด้านการพิจารณาขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่านนั้น ด้วยบริษัทฯเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น และเพื่อให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ รองรับการขยายตัวและการเติบโตในอนาคต ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่านได้แก่ นายสว่าง มาสะกี (กรรมการ/กรรมการอิสระ) และ ดร.พฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม (กรรมการ) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะสามารถนำสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทได้ ทั้งด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

นาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า "ด้วยความมุ่งมั่นและอดทนของทีมบริหารและความร่วมมือจากบุคคลากรทุกท่าน ทำให้ที่ผ่านมา META ในฐานะ 'ผู้ริเริ่มโครงการโรงไฟฟ้ามินบู' สามารถฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาได้ ซึ่งเราพิสูจน์ว่าเราสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศพม่าได้ ตอนนี้เราพิสูจน์ว่าเรามีรายได้ที่มั่นคง แข็งแกร่ง ไร้หนี้ METAก้าวผ่านอุปสรรคก้อนโตมาได้เยอะแล้ว ต่อไปจะเป็นยุคใหม่ของเรา พร้อมกับมีผลงานชิ้นเอกระดับชาติอยู่ในมือ นอกจากนี้ต่อไป META จะยังเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมของบุคคลากรระดับคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากรายชื่อคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ที่ทุกท่านต่างมีความสามารถโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นด้านงานบริหาร ด้านกฎหมาย ด้านการค้า ด้านวิศวกรรม และด้านการเงิน ทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเข้ามานั่งเป็นบอร์ดให้กับเรา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทุกท่านรวมกันจะทำให้ META เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงและมีศักยภาพมากขึ้น แบบที่ทุกคนจะเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด