RBF ต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมบริษัทฯ

ศุกร์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๐:๐๘

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF นำโดย ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ (แถวหน้าที่ 7 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ (แถวหน้าที่ 6 จากขวา) กรรมการบริษัท และนายสุรนาถ กิตติรัตนเดช (แถวหลังที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้การต้อนรับนักลงทุนจากกิจกรรม Stock Focus On Tour พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ผลประกอบการและแผนงานโดยรวมในอนาคตของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด เมื่อเร็วๆนี้

RBF ต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมบริษัทฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด