">

PHOL ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน

พฤหัส ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๐๗

ได้รับข่าวดีต่อเนื่องกันเลยทีเดียว สำหรับ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมครบวงจร ล่าสุดได้รับผลการประเมิน CGR อยู่ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และเป็น 1 ใน 47 Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยในปี 2563 นี้ มีบริษัทที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 240 บริษัท จากการสำรวจข้อมูลบริษัทจดทะเบียนฯ จำนวนทั้งสิ้น 692 บริษัท โดยรวมมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 83% สูงที่สุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมินคะแนน CGR ในปี 2544 และเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผลคะแนนเฉลี่ย 82% (677 บริษัท)

PHOL ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ ดีเลิศ ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด