">

บีซีพีจี "งดให้ เพื่อให้"

พฤหัส ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๕:๐๗

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ตามโครงการ "งดให้ เพื่อให้" ให้กับ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อร่วมสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ณ ตึกอำนวยการ สจล.

บีซีพีจี งดให้ เพื่อให้

ทั้งนี้ บีซีพีจี ได้ดำเนินโครงการ "งดให้ เพื่อให้" ผ่านแนวคิด งดจัดทำของขวัญปีใหม่ เพื่อนำเงินไปสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม ในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในสังคม โดยได้มอบเงินสนับสนุนให้กับองค์กรต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด