โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ในงานสัมมนาประจำปี 'THAIFA Convention 2020'

พฤหัส ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๕:๐๖

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ในงานสัมมนาประจำปี 'THAIFA Convention 2020' ภายใต้แนวคิด 'CARE for YOU เพราะคุณ?คือคนที่เราห่วง' และพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP ภายใต้ชื่องาน 'FChFp Graduation 2020' โดยโรงพยาบาลฯ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีตัวแทนประกันชีวิต ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิตและเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐเข้าร่วมสัมมนากว่า1,000 คน ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ในงานสัมมนาประจำปี 'THAIFA Convention 2020'

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด